PRO CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY

Hola hoši, do práce! Pomáhejte mamince. Ty udělej polínka a ty roztop kamínka. Ty dej na stůl vázičku, ty udělej kašičku. A ty se malý dívej a pěkně nám tu zpívej! Ťuká, ťuká deštík na červený deštník. Ťuká, ťuká prstíkem, co je pod tím deštníkem? To jsem já, panenka, točí se mi sukénka. Já jsem palec, řeknu vám, nejsem dlouhý, sílu mám, rád ostatním pomáhám! Já jsem ukazováček, šikovný a dobráček. Já jsem prostředníček, nejdelší bratříček. Já jsem prsteníček, čekám na zlatníček. Já jsem malý malíček, skáču jako zajíček!
To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně! A po mýdle dobré jídlo a  po jídle zase mýdlo. Voda, voda hodná je. Ručičky nám umyje. Umyje i pusinku, pohladíme maminku. Peru, peru, ty per taky, dřív než přijdou velké mraky. Peru jako o závod, přijde nám to všechno vhod.  Peru, peru. Máchám, máchám, věším, věším, cákám, cákám!
Ťukání: táta dupe: Dupy, dup! Máma cupe: Cupy, cup! Babka
šlape: Šlapy, šlap! Děda klape: Klapy, klap! Vnouček ťape:
Ťap, ťap, ťap! Dupy dup, cupy cup, šlapy šlap, klapy klap,
Ťap ťap ťap!
Pracujeme: Můj palečku, chlapečku, co jsi dneska dělal?
S tímhle bratrem pracoval, s tímhle bratrem maloval, s tímhle
bratrem tancoval, s tímhle bratrem maličkým zpívali jsme
písničky.
  Co bratříčkové dělali? Pracovali, malovali, tancovali a zpívali. A co my, děti, děláme? Pracujeme, malujeme, tancujeme a zpíváme.
Padá listí žluté, rudé, zanedlouho zima bude. Velká vlna, druhá, třetí. Jakpak se vám kreslí, děti?
Vzhůru, dolů čára letí, kdo má ostré zuby, děti? Pila ta má plno zubů, pořeže i dříví z dubu. Dešťové kapičky dostaly nožičky. Běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Pozor, pozor, ručičko, poslouchej mě maličko. Vezmu pero, rovně sednu, už se z místa ani nehnu. Dnes už budu psáti sám,
a pak pusu mamce dám. Ruka musí poslouchat, abych mohl krásně psát.
Pořádného kluka nezabolí ruka. Vezme pero, rovně sedně, ze židle se ani nehne. A když bude psáti sám, jedničku mu za to dám. Čáry máry fuk, ať už píše kluk. Čáry máry hůlčička, ať píše i holčička. Začaruji prsty tvoje, aby líné nebyly. Aby byly jako moje, do práce se pustily. Ukliď si teď místo svoje, budeš to mít za krátko. Ať už to máš zase pěkné, nejsi žádné prasátko.