PRO CVIČENÍ NA KOBERCI

1. Až já se natáhnu, až na strom dosáhnu. Až já se skrčím, vysoko skočím. Až já se zatočím, celý svět roztočím. Až já si sednu, ani se nehnu! 2. Byla jedna bublina, bublila se, bublila. Místo jídla pila vodu z mýdla. Prásk! To má za to, že nám ani nenabídla!
3. Kominíček šel na půdu, po schodečkách vystupoval, na ramena štětku dal, aby komín vymetal. Kdepak jsou ty hodné děti? Ty já ráda pohladím. A kde jsou ty nedobroty? Ty na zadek vyplatím. 4. Povím vám pohádku, nebude dlouhá: Jak vodil ovečky na pastvu slouha. Bělounké ovečky pěkně šli v řádku, až přišly na dlouhou uzounkou lávku. Teď chvíli počkáme, jinak to nejde, než jedna ovečka po druhé přejde.
5. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. 6.left Šašek: Když se tahá za šňůru, šašek leze nahoru. Rozhazuje rukama, vykopává nohama. Když se šňůrou zatočí, tak se šašek roztočí.
7. Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají. Bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka. 8. Mrtvý leží u nebeských dveří, počali mu zvoniti a on začal sedati. Mrtvý leží u nebeských dveří,…..klekati, dřepati, stoupati, chytati.
9. Čimčarara, čim, čim, čim, čím já budu, to já vím. Moje nohy jsou jak z gumy, ukazují, co už umím. Já skáči hopla, hejsa. Já skáči hopsa, hop. Naše kočka skok a skok, myšky chytá hop a hop. Naše kočka, skok a skok, ráda mlsá, hop a hop. 10. Nejdřív ležím, potom sedím, potom lezu po čtyřech. Pak se vodím, sama chodím, nech mě, mámo, nech. Až obejdu zahrádku, vrátím se ti v pořádku.
11. Chodíme pěkně polehounku, jako myšku potichounku. A teď zase zadupáme, to my děti rády máme. 12. Čiperné dvě ruce máme, nožkama zas pobíháme. Těm se nechce nikdy stát, chtějí stále pobíhat. A když večer slunce zajde, chtějí klidně dlouho spát.